Statystyki

  • Katarzyna Tatar
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
dzieci w Polsce nie otrzymuje zasądzonych alimentów ... 
 
 
 

 

 
 
 
TYLKO

 

 

 

 

 

 
 
  
 
dzieci otrzymuje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
 
 
 
 
 
 
 
 
93% to alimenty zasądzone w wysokości do 500 zł, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi w Polsce minimum egzystencji wg IPiPS.

statystyki swiadczenia wg wyszasadzonych alimentow

 Slajd4

 

statystyki_liczba nieskutecznych postępowań

 

Slajd8

 

 

statystyki egzekucja komorniczaPoniższa tabela pokazuje liczbę wszczętych dochodzeń z art.209 KK (uporczywa niealimentacja)  oraz liczbę przestępstw stwierdzonych. Zwraca uwagę istotna liczba odmów wszczęcia postępowania oraz umorzeń dochodzeń. Naszym zdaniem przyczyna tkwi w tym, że pracujący na czarno dłużnicy traktowani są przez Policję i Sądy jako bezrobotni, którzy nie mogą wypełnić obowiązku utrzymywania własnych dzieci oraz tym, że jeśli rodzic z którym dziecko mieszka albo Fundusz Alimentacyjny za rodzica zobowiązanego do alimentacji zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka Policja i Sądy uważają, że nie ma przesłanek do uznania czynu za przestępstwo.

  statystyki 209kk umorzenia

 

 

 Slajd6

 

Raport BIG

 

Źródło: Raport Dłużnik Alimentacyjny październik 2016 BIG InfoMonitor 

Jak wynika z Raportu BIG InfoMonitor, liczba dłużników alimentacyjnych jest coraz wyższa. 
Jest ich najwięcej wśród osób w wieku 35-44. 
Zapoznaj się ze szczegółowymi danymi: 
bit.ly/Raport_Dłużnik_Alimentacyjny_3

mapki_dluznicy_kwoty.jpg

Źródło: Raport_Dłużnik alimentacyjny_grudzień 2017.pdf Pobierz

 

 Postawy Polaków wobec niepłacenia alimentów- raport