03 kwiecień 2018

Pracodawco zatrudniając dłużnika alimentacyjnego legalnie pomagasz dzieciom

  • Katarzyna Tatar
1917

 

Pracodawco brakuje Ci rąk do pracy?

PRACODAWCO zatrudniając dłużnika alimentacyjnego legalnie POMAGASZ DZIECIOM

Co może dłużnik alimentacyjny który nie ma pracy i nie może jej sam znaleść? Może zgłosić się do Urzędu Pracy i poprosić o skierowanie go do robót publicznych.

 https://www.up.warszawa.pl/…/formy-wsparcia/roboty-publiczne
 https://zielonalinia.gov.pl/-/roboty-publiczne-32213
 http://psz.praca.gov.pl/…/wsparcie-tworzen…/roboty-publiczne

 

 

 

 

 Co to są roboty publiczne i jaki jest ich główny cel?

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Kto może zostać skierowany do wykonywania robót publicznych?

Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych może otrzymać każda osoba bezrobotna, na podstawie ustalonego profilu pomocy i zgodnie z indywidualnym planem działania.

Kto może być organizatorem robót publicznych?

Roboty publiczne mogą być organizowane przez:

  • powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy),
  • gminy,
  • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,
  • spółki wodne i ich związki.

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne i wówczas ten wskazany pracodawca będzie beneficjentem pomocy.

Co zyskują pracodawcy organizujący roboty publiczne?

Pracodawca, który w ramach robót publicznych zatrudniał skierowanych bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich:

  1. wynagrodzenia,
  2. nagrody,
  3. składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Wszyscy zyskują!

DZIECI, bo otrzymują należne im alimenty

DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, bo otrzymuje wynagrodzenie i spłaca zadłużenie 

GMINA, bo 40% odzyskanych w ten sposób kwot trafia do budżetu gminy, która może je spożytkować np. na budowe przedszkoli, żłobków, szkół

PAŃSTWO/PODATNICY, bo otrzymuje podatkii, 60 % odzyskanej w ten sposób kwoty do budżetu Państwa.