23 kwiecień 2017

Konferencja ekspercka Jak poprawić skuteczność ściągalności alimentów?

  • Katarzyna Tatar
1769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie przykro, ale konferencję "Alimenty to nie prezenty Jak poprawić skuteczność ściągalności alimentów?" planowaną na 15 maja 2017 JESTEŚMY ZMUSZENI PRZEŁOŻYĆ NA INNY TERMIN, ze względu na brak zainteresowania ze strony radnych m st. Warszawa oraz radnych dzielnic, a także pracowników urzędów zaangażowanych w proces ściągalności alimentów, przewidziany w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do których skierowana była konferencja. Bardzo dziękujemy Państwu za przyjęcie zaproszenia na naszą konferencję. Czujemy się zaszczyceni. Ubolewamy, że radni m st. Warszawa oraz radni dzielnic zobowiązani do utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców postulatów, nie zechcieli wysłuchać rodziców niealimentowanych dzieci i pomóc w rozwiązaniu poważnego polskiego problemu społecznego jakim jest niealimentacja dzieci. Nie wykazali także zainteresowania możliwością odzyskania pieniędzy do budżetu Państwa. To pokazało nam gdzie leży problem i jak wiele przed nami do zrobienia. Mamy nadzieję, że wkrótce adresaci konferencji zrozumieją jak wiele od nich zależy i jak ważną rolę w rozwiązaniu problemu niealimentacji dzieci w Polsce mogą odegrać. O nowym terminie konferencji poinformujemy Państwa wkrótce.
 
 

O tym, że niealimentacja dzieci jest w Polsce ogromnym problemem społecznym świadczą liczby. Blisko 1 milion dzieci uprawnionych do alimentów ich nie otrzymuje. Zadłużenie alimentacyjne w Polsce przekroczyło już 11,15 mld złotych – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Podstawowe przyczyny niepłacenia alimentów to - jak podaje MRPiPS w sprawozdaniu z wykonania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - ukrywanie przez dłużników dochodów i majątku albo brak zatrudnienia. Niealimentacja dzieci przez rodziców to problem systemowy, który wymaga zmian na różnych polach. Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiana brzmienia art. 209 (uporczywa niealimentacja), ma skutecznie odstraszyć rodziców od uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.  Jednak to nie kara dla rodzica jest celem. Celem jest to, aby dziecko miało utrzymanie i było wspierane przez rodziców. Rodzicom, dłużnikom alimentacyjnym, którzy sami faktycznie nie mogą znależć pracy, należałoby więc umożliwić odpracowanie długu wobec Funduszu Alimentacyjnego organizując dla nich roboty publiczne, na co wskazuje także Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozwiązanie przewidziane w ustawie od wielu lat pozostaje niestety fikcją prawną. Roboty publiczne dla dłużników alimentacyjnych są bowiem organizowane w niewielu miastach w Polsce. Pozytywnym przykładem może tu być np. Szczecin i organizowane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń roboty publiczne dla dłużnikówalimentacyjnych. Jak wskazało badanie "Nastawienie do dłużników alimentacyjnych," przeprowadzono w marcu 2016 r przez Instytutu ARC Rynek i Opinia, na zlecenie BIG InfoMonitor, aż 65% respondentów zapytanych o to jak można poprawić skuteczność ściągalności  alimentów wskazało na konieczność odpracowania długów przez dłużników w pracach publicznych. Dlatego też Stowarzysznie Alimenty to nie prezenty wraz ze swymi partnerami Stowarzyszeniem Razem dla Białołęki, i jego członkiniami Radną dzielnicy Białołeka Ewą Gajewską, Anną Dragan-Babraj, działaczką społeczną Renatą Nastańską postanowili zorganizować konferencje ekspertcką by wypracować rozwiązania mające na celu poprawę skuteczności ściągalności alimentów poprzez organizacje robót publicznych dla dłużników alimentacyjnych i umożliwienie im odpracowania długu wobec Funduszu. Nasza konferencja skierowana jest do radnych dzielnic i miasta stołecznego Warszawy, Naczelników Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia, komorników sądowych i pracowników urzędów ds. alimentów, a także policjantów i sędziów sądów karnych. Konferencja została objęta honorowym patronatem Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka.

Drodzy rodzice z Warszawy zachęćcie prosze swoich Radnych do wzięcia udziału w konferncji. Listę radnych wraz z informacjami kontaktowymi znajdziecie TUTAJ

 

Slajd1

 

 Slajd2