08 luty 2017

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie art.209KK

  • Katarzyna Tatar
1152
Nihil Novi - Nic O NAS bez NAS... Trzymamy rękę na pulsie ... Dziś odbyło się w sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1193) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)Dziękujemy wszystkim posłom za poparcie projektu, szczególnie pani Poseł Ewie Lieder, za przedstawienie naszego glosu w sprawie na sali sejmowej, a także, posłankom: Korneli Wróblewskiej, Joannie Augustynowskiej. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej. Oczywiście dziękujemy samym pomysłodawcom projektu za jego wniesienie. Cieszy nas, że własciwie wszystkie ugrupowania przemówiły w tej sprawie jednym głosem ...i wyrażnie sprzeciwiły się celowemu unikaniu płacenia alimentów na dzieci w Polsce. Przypominamy, że w Polsce mamy 600 tys dłużników alimentacyjnych i w większości, jak pokazuja statystyki są to zdrowi i zdolni do pracy na rzecz swoich dzieci mężczyźni (choć zdarzają się także kobiety). Mamy też bardzo niskie bezrobocie. Wiemy, że dłużnicy pracują i mają dochody ale dochody uzyskują w szarej strefie pracy.

 

 

 

 

OGLĄDAJ OD 14:35:32 do 15:37:02