29 sierpień 2016

Dozór elektroniczny dla dłużnika alimentacyjnego

 

 

Ombudsmani Marek Michalak oraz Adam Bodnar ponownie proponują, aby osoby skazane za uporczywe uchylanie się obowiązku alimentacyjnego odbywały karę w Systemie Dozoru Elektronicznego. Zdaniem Rzeczników, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Ministra zgodnie z którym, wprowadzenie postulowanych zmian nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Dowiedz się więcej

  

 

 

 

Leave a comment